Wednesday, October 21, 2015

KETUA PENGARAH BARU KRAFTANGAN MALAYSIA


"Adalah dimaklumkan, melalui surat KPK/SM 500-1/4/5 bertarikh 19 Oktober 2015,YB Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia telah bersetuju untuk melantik Puan Hajah Zuraida Binti Mokhtar sebagai Ketua Pengarah, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia mulai 20 Oktober 2015". Tahniah diucapkan kepada Puan Zu dari pihak PKKM Perlis.

No comments:

Post a Comment