Tuesday, March 8, 2011

INTIPATI AMANAT PERHIMPUNAN BULANAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

7 Mac. - Pihak kerajaan negeri Perlis sedang berusaha lebih komited untuk mendukung sasaran negeri Perlis menjadi negeri maju pada tahun 2015. Pelbagai perancangan telah diatur dengan kerjasama agensi / jabatan negeri dan persekutuan bagi mencapai kecemerlangan organisasi untuk mendukung wawasan tersebut, ujar Dato' Seri Diraja Syed Razlan Syed Putra Ibni Almahum Tuanku Syed Putra Jamalullail sempena perhimpunan bulanan penjawat awam peringkat negeri Perlis. Antara intipati lain yang telah dihuraikan adalah seperti berikut :


a. Budaya menghargai dan menepati masa.
- Dato ' seri menekankan dengan menepati dan menghargai masa sesuatu keputusan dan gerak kerja akan berlaku dengan lebih mudah dan pantas tanpa mengambil masa yang lama dengan mengambil contoh negara Korea Selatan yang telah menjadi negara maju dalam masa singkat oleh kerana negara tersebut telah menerapkan nilai - nilai ini dalam proses kerja seharian. Selain itu, beliau juga mengutarakan falsafah yang dipetik dari Bill Gates iaitu " Business at the speed of thought ".Dalam konteks falsafah yang dipetik beliau menyatakan bahawa bagaimana pihak agensi / jabatan memperutukkan masa untuk memberi maklumbalas kepada pelangan khususnya kepada pelabur atau perdagang yang berminat melabur dalam negeri sambil mengambil contoh kelewatan masa ketika mengadakan sesi mesyuarat dan lain - lain aktiviti.


b. Pemimpinan berkesan (Effective Leadership)
- Dato' Seri menyatakan bahawa kepimpinan berkesan hendaklah bermula dengan " self leadership"(kemimpin kendiri). Perkara ini telah pun diajar oleh agama islam " Setiap kamu adalah bertangunggjawab sebagai pemimpin". Beliau berpesan semua penjawat awam supaya mengamalkan prinsip tersebut.


c. Kreativiti
- Dato' Seri berkata, tidak semua manusia dilahirkan sebagai pencipta (inventor) tetapi fungsi manusia adalah untuk berfikir.Maka ujar beliau berfikirlah kamu dengan mengambil contoh negara Switzerland, negara yang tidak mempunyai pokok koko tetapi menjadi negara pengeluar cokelat yang terkenal di dunia. Negara Jepun pula menjadi solution provider kepada ciptaan dari Eropah.


Bagi mengakhiri ucapan beliau, Dato Seri mengucapkan tahniah kepada FAMA Perlis kerana berjaya menjenamakan mempelam Sala sebagai Perlis Sunshine dan telah melonjakkan imej buah mempelam yang kini mendapat pasaran dalam dan luar negara.

No comments:

Post a Comment